DSC 0473

     2 มิถุนายน 2559 นิตยสาร Secret มาถ่ายทำการรับประทานอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน และสัมภาษณ์นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านแก้ว