IMG 0424

      19 พฤษภาคม 2559 ขอขอบคุณท่านนายกเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง และทีมงาน ที่มาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนบ้านแก้ว