เตรียมความพร้อมก่อนเปิด สาธิต EP ๒๑๐๖๐๑ 0

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนสำหรับโครงการ #ห้องเรียนสาธิตการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยการสนับสนุนของ นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศบาลเมืองท่าช้าง