1

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านแก้ว จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันชาติ) และจัดพิธีถวายพวงมาลา และพิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" (วันที่ 25 พฤศกิกายน) เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย