1

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 ...โรงเรียนบ้านแก้วรับการนิเทศ ติดตาม "การใช้หลักสูตรต้านทุจริต" จาก คณะศึกษานิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1