1

นายชัชพล เหล่ามีสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอัคคีภัยให้แก่นักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านแก้ว

Cr. ครูเขมจิรา นักศึกษาสังเกตการสอน