1

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ...โรงเรียนบ้านแก้วรับการนิเทศ ติดตาม "โรงเรียนดีประจำตำบล" จากคณะนิเทศ ติดตาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1