1

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563
...ว่าที่ร้อยตรี สุรชัย ภัทราภรณ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านแก้ว ร่วมเดินขบวนพาเหรดพิธีเปิด "การแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษา ประชาชน จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2563"
.... โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธาน และ ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี นำคณะกรรมการสมาคมกีฬาฯ และ ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพิธีเปิด ให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดจันทบุรี