1

***วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562***
......คณะครูสายชั้นอนุบาลนำนักเรียนระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้านแก้ว เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ วีว่า ฟอเรสต้า ฟาร์ม - Viva Foresta Farm อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรีค่ะ
Cr.ไลน์โรงเรียนบ้านแก้ว