1

วันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ....
...นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 โรงเรียนบ้านแก้ว เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี