1

**วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562***
......คณะครูสายชั้นมัธยมนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ Legend Siam สวนสนุกเชิงวัฒนธรรม (Thai Cultural Theme Park) ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘ตำนานแห่งสยาม’ สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ของคนไทยทุกยุคสมัย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
Cr. ด.ช.ณัฐวุฒิ ป้องศรี นักเรียนชั้นม.3