1

***วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562***
....โรงเรียนบ้านแก้วจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
.......โดยมีว่าที่ร.ต.สุรชัย ภัทราภรณ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติในครั้งนี้