1

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562

...ผู้บริหาร และ คณะครูโรงเรียนบ้านแก้ว ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนบ้านสระมะค่า และโรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2   ...ศึกษาดูงานในเรื่องต่างๆดังนี้   1.โรงเรียนสุจริต    2.PLC

...โรงเรียนบ้านแก้วยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ 

 Cr. ครูสำลี

 

 

ng"