1

***วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562***
....ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านแก้ว ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1  ...โรงเรียนบ้านแก้วยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ